Deu mil particules de pols per metro cubic, temperatura constant i una humitat del 55%. Son les caracteristiques de la sala de seguritat en la que conte des de fa unes semanes l'empresa elchana EMXYS, ubicada en el Parc Cientific de l'Universitat Miquel Hernández (UMH), dedicada al disseny i la fabricacio de microplataformes espacials. La companyia porta a veta proyectes en empreses del sector, i ha colaborat en les agencies espacials americana, europea i japonesa.

Entre estes iniciatives se troba la creacio de l'ingenieria per a experiments que viajaran en l'avio suborbital LYNX de la firma nortamericana XCOR a principis del 2014. EMXYS colaborarà dissenyant la tecnologia per a donar soport als ensachos d'atres empreses que pretenen coneixer que ocorre, per eixemple, en el creiximent celular, la combustio o la fisica de materials a 100 quilometros d'alçada.

Segons expliquen els consellers eixecutiu i tecnic, Josep Antoni Carrasco i Francesc Garcia de Quiros, respectivament, abdos professors de l'UMH a temps parcial, la ventaja d'estos vols, en este cas pilotat per un professional, que no apleguen a abandonar l'atmosfera terrestre es que permeten als investigadors recuperar fisicament les seues proves cientifiques i comprovar les seues resultats. Mentres que les senyes que arrepleguen els satelits poden obtindre's a través d'una senyal de radi, pero no tornen a la terra, ya que es dificil fer caure estos equips de forma controlada.

No obstant, tambe en un repte d'este tipo participa l'empresa tecnologica ubicada en l'universitat elchana. EMXYS està construint un prototip del sistema per a despenjar un cable d'un satelit i intentar aixina desorbitar-ho i eliminar fem espacial. Un proyecte que realisen en un consorci europeu i que tindran finalisat en setembre de 2013.

seguix en castellà en Una empresa ilicitana participar en el lanzamiento del primer satlite valenciano. Las Provincias