Si no plou pronte... ya estan els pous d'emergencia per a que no muiguen els peixos, regants ya porten mesos fotuts....