Tot al que li agrade els bous i vullga saber la programació que tenim en el regne pot vore esta pagina web.

Bous al carrer en la Comunitat Valenciana 2012. Las Provincias