L'ultima reforma financera aprovada pel Govern i les proves de solvencia al sector que se coneixeran en dos semanes auguren un nou proces de concentracio en la banca espanyola. De forma Banc de Valencia, entitat presidida per Aureli Esquerre.
Aixina, el Banc Popular, que en octubre de 2011 absorbi el Banc Pastor, i Banc MARE NOSTRUM, fruit de la fusio de Caixa MURCIA, Caixa Granada, Caixa Sol. CAIXA PENEDÉS i Siga NOSTRA, informaren ahir a la Comissio Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de que estan valorant una possible integracio del segon en el primer, encara que fins la data no han “alcançat ningun tipo d'acort”.
De concretar-se finalment l'operacio, el nacionalisat Banc de Valencia se quedaria sense el principal candidat a ADJUDICÁRSELO en la futura subasta de l'entitat que realisarà el FROB. Banc MARE NOSTRUM (BMN) era fins la data l'unica entitat que publicament s'havia mostrat disposta a PUJAR pel banc valencià, si be entre els possibles aspirants tambe figurava el Popular.
Les fonts del sector consultades per este diari asseguren que l'unio entre BMN i Popular donaria al trast de forma definitiva en la seua interes pel Banc de Valencia. En l'ambit financer, s'afirma que la creacio del banc mal, una societat gestora que adquirirà els actius immobiliaris toxics de les entitats financeres, te part de culpa en els moviments del sector. I es que les entitats nacionalisades -principalment, el Banc de Valencia, NOVAGALICIA Banc i CATALUNYA CAIXA- van a vore, abans de que finalise l'any, com els seus balanços queden totalment nets al traspassar els credits hipotecaris FALLIDOS al banc mal. Aixo implica que les subastes de les mateixes ya no s'efectuaran amparades en un esquema de proteccio d'actius (EPA), sino que seran venudes al millor postor al preu que CORRESPONDA pel valor dels seus actius.
Aixo implicaria, segons diverses fonts, que el preu a pagar seria molt mes elevat que, per eixemple, l'euro pel que el SABADELL se feu en la CAM. Es en este context en el que les citades fonts sitüen l'operacio Popular/BMN, donat que a abdos els resulta menys onerosa la seua unio que CRECER pagant un alt preu per una de les nacionalisades.
Encara aixina, algunes fonts apunten que, de no consumar-se eixa fusio, BMN podria buscar una aliança en UNICAJA i IBERCAJA per a despres optar per una de les nacionalisades. Es una de les opcions que se barallen en el sector, a l'igual que la que podrien estar PERGEÑANDO les caixes vasques i el SABADELL, una operacio sobre la que l'entitat catalana no volgue ahir pronunciar-se.