El nazisme dispone de varies ferramentes basiques que responden al mes elemental caudillismo: mensages basics inqüestionables i no discutibles, un sentiment de tort permanent -roça l'idea persecutoria de saber-se odiat per atre poble-, un afany per mesurar els seus guanys, creencia de superioritat sobre els seus veïns o rivals, la proteccio baix el paraigües de la ‘nacio’, que une travesserament a tots per damunt de nivells socials i culturals, i una integracio dins d'un mosaic que dona sentit al seu treball pel conjunt.

A este aspecte se referixen els dos imágnes superiors. Entre els casi 100.000 espectadors del Camp Nou, el conjunt de cartulines no permete vore quiénes dissentien del mensage nazionalista que el FC Barcelona oferi este passat dumenge en el seu trobada de futbol front al Real Madrit (2:2).Com el que exhibi August Landmesser en 1936, qui apareix en la foto d'a el costat. En ple auge del nazisme, este home decidi negar la salutacio nazi.