Fins quatre regidors del PP de la localitat mallorquina d'Inca participaren en una concentració el passat dijous de recolzament a la direcció del colege Ponent, que negà la lliure elecció de llengua als fills d'una família que reclamava el castella com idioma de referencia en la primera ensenyança. Un dret, en teoria, reconegut per l'actual Govern de Josep Ramón Bauzá que este centre educatiu nega a uns escolars de cinc anys, perque l'Eixecutiu balear ha deixat la decisió en mans dels docents i seguix de braços creuats a l'hora de llegislar. Els coleges seguixen aplicant l'unica normativa vigent, l'orde de 13 de setembre de 2004 que establix per al castella entre sis i 16 hores, si be en la practica soles se donen quatre.

La convocatoria correu a carrec de l'Associacio de Pares d'Alumnes (APA) i en la mateixa estigueren presents quatre regidors populars, entre ells Josep Pastor. «Participi com recolzament al director i a la direccio del centre», confirmà l'edil popular, que no tingue inconvenient en revelar que no estava nomes. Li acompanyaren en la concentració celebrada front a les portes del colege atres tres companyers del grup municipal, Rosa Maria Tarrago, Caterina Coll i Davit Devis, ademes del diputat nacionaliste Antoni Alorda.

L'alcalde de la localitat, Rafael Torres (PP), defenia ahir als seus regidors, se posicionaba a favor de la direcció del centre i assegurava que «el restant del govern municipal no assisti per problemes d'agenda, pero el director te nostre recolzament, el primer el meu».

Pastor, que portava un cartell a on se podia llegir en castella, catala i angles «yo done el meu recolzament al centre», precisà que «en ningun moment» l'acte se feu en contra de ninguna persona.
«Eixa mare te tot el dret a reclamar lo que crega convenient, pero nostra intenció fon recolzar al director, res mes», anotà. «Fon un recolzament moral, perque la meua filla estudia alli i la Conselleria d'Educacio des de el primer moment ha recolzat el proyecte en favor del trilingüismo que ha fet enguany el centre».

Les paraules de Pastor les corrobora la senya de que el conseller Bosch seguix defenent que la lliure elecció de llengua s'està complint en normalitat en Balears, alguna cosa que la realitat desment. El regidor popular remarcà que «en ningun moment» escoltà els crits que en teoria proferi part dels presents contra la familia afectada a la seua aplegada al colege.

L'assistencia de politics populars a este acte fon durament criticada pel president de la Fundacio Circul Balear (FNCB), Jordi Camps. Este colectiu, que defen la lliure eleccio de llengua, feu public un comunicat en el que considerà que «la participacio en la campanya d'acosse que des dels sectors catalanistes s'ha organisat contra la familia Palma-Duarte, reflecta fins que punt el PP ha defraudat a les seues votants en l'incompliment de la lliure eleccio de llengua».

Una promesa que, segons la FNCB, utilisà per a conseguir el recolzament majoritari dels ciutadans, farts de l'imposicio del catala en Balears. La mare, Sonia Palma, ha solicitat per la seua part una entrevista a l'alcalde d'Inca per a aclarir cuál es la seua posicio respecte a la continua vulneració de drets que patixen dos chiquets de la seua localitat.