Joan Benet Rodríguez i Manzanares/ El 9 d'octubre de 2012 de vesprada, dia de la Patria Valenciana, en la seu del Grup d'Accio Valencianista, tingue lloc un fet historic, la presentacio del llibre, unic en la seua especie, Curs de Llengua Valenciana, redactat pel professor de llengua valenciana, Joan Benet.

Podriem dir que des de sempre, en diferents entitats, associacions i academies, s'han realisat cursos de llengua valenciana que es seguixen realisant fins al dia de hui en gran exit, pero tambe es cert que per a donar eixos cursos des de fa un bon grapat d'anys no hi ha un llibret de text actualisat com cal.

Com me comentà Lola García Broch despres de la presentacio del llibre, Curs de Llengua Valenciana, fa un bon cabaç d'anys es realisaren uns llibres per a donar classe en valencià, ¡qué bons llibres!, que eren els que utilisava en la seua academia per a donar classe, i com ella mateixa me comentà cada llibre es corresponia a un curs educatiu.

Pero a diferencia d'eixos llibres, Curs de Llengua Valenciana, es tot un curs sancer en un llibre a soles, un unic volum des del qual es pot estudiar llengua valenciana, partint practicament des de zero i aplegant a un nivell que supera el famos Grau Mig, tan demanat actualment.

Eixa es la caracteristica que remarqui ahir en la presentacio que realisi del llibre, quan digui que es l'unic en la seua especie, i aixina ho diu el mateix Manuel Latorre en la seua Introduccio, “Estem davant del primer, CURS DE LLENGUA VALENCIANA, recopilat en un llibre de text...”, el llibre, Curs de Llengua Valenciana, que ha editat el Grup d'Accio Valencianista i que ha pres com a llibre d'estudi per als seus cursos de llengua valenciana, sent este de moment el primer i l'unic, que a soles en un volum conte en les seues pagines un curs sancer i ben estructurat de llengua valenciana, incloent inclus uns eixercicis per a cada lliço.

El Salo d'Actes de la seu del Grup d'Accio Valencianista, estava de gom a gom per a presenciar com he dit ades, el fet historic de la presentacio del primer i de moment unic llibre que en les seues pagines conte un curs sancer i estructurat per a l'aprenentage de la nostra dolça i benvolguda llengua valenciana.

OPINIO