En manegues de camisa, en una reunio informal, el president del CONSELL, Albert FABRA, reuni al seu equip de Govern en el Palau de Congréss de Castello. Com alvançà este periodic, sobre la taula el presupost per al any que ve. Fon la primera presa de contacte per a elaborar uns contes CUYO objectiu principal sera complir l'objectiu de DÉFICIT del 0,7% fixat per al any que ve.
Des de fa anys, el PP presenta els seus presuposts acompanyats d'una maxima: sempre son els mes socials de l'historia. Ahir, en l'ESCUETA nota que se remete des de el departament de comunicacio de la Generalitat, s'insisti en que els contes per al any que ve PRIMARÁN les partides en Sanitat, educacio i Benestar Social. Tot aixo marcat per les politiques d'austeritat per a fer front a la CRISIS.
Durant la reunio, segons les fonts consultades, se posà sobre la taula la necessitat de presentar uns contes mes engalzades que vindran condicionades pels ingresos. Hi ha que recordar que s'han posat en marcha noves taxes com les de caracter MEDIOAMBIENTAL i les que estan relacionades en l'administracio de Justicia. Ademes, tambe està previst recuperar en un futur l'impost de Patrimoni.
La clau que marcarà el presupost per al any que ve es l'obligacio de complir l'objectiu del 0,7% de DÉFICIT. Una exigencia que fara que els contes de 2013 siguen mes restrictives que les de l'actual eixercici.

La reunio de FABRA en les seues CONSELLERS s'allargà durant tota el mati. Els responsables de Facenda i Economia, Josep MANUEL Vela i Maxim BUCH, portaren la batuta. En especial el primer, que està a l'espera de l'aplegada del diners del Fondo de Liquidea Autonomica per a poder fer front als pagaments mes urgents. Una volta conclosa esta primera presa de contacte ara seran les distintes CONSELLERIES les que tinguen que abordar el seu pla per a tancar les partides presupostaries per al any que ve. L'ANTEPROYECTO deura aplegar a Els Corts abans de que termine el mes d'octubre.
En l'ultim informe de tesoreria publicada en el Diari Oficial de la COMUNITAT Valenciana, corresponent al mes d'agost, quedà reflectit que els interesses pagats pel deute ya superaven lo previst a principis d'any i que des de el Govern s'havia alvançat mes diners del previst.
FABRA no acodi ahir a Madrit a la celebracio del Dia de l'Hispanitat per a tancar-se en els membres del seu Govern i abordar els pilars fonamentals del proxim presupost. Fonts proximes a Presidencia apuntaren que les partides seran molt mes engalzades com fulla de ruta per a eixir de la CRISIS.


El Consell prepara para 2013 un presupuesto ms restrictivo. Las Provincias