Barcelona.- Ha aplegat el Messi.as. Un exdirectiu de Barça ha aprofitat el naiximent del fill de Messi, Thiago, este divendres, per a convertir-ho en una senyal divina a favor de la secessió de Catalunya. Assegura que ha vingut al mon a les 17.14 hores, coincidint la numeració en la de l'any 1714, quan els nacionalistes situen la presa de Barcelona per part de les tropes de Felip V. L'anècdota amagada una realitat mes cruel per als chiquets en Catalunya.

Thiago, el primer fill del jugador del Barça Lligc Messi, ha naixcut este divendres, 2 de novembre, al semblar a les 17 hores i 14 minuts, segons l'exdirectiu del FC Barcelona, Gabriel Masfurroll, que ha penjat la seua tuit (ara eliminat) informant del naiximent al voltant de les 17 hores i 15 minuts. El fet de que lo hi haja eliminat fa sospitar que el propi Messi ha desmentit l'hora o vol deixar la seua vida personal al marge de l'utilisació política. Els nacionalistes catalans tracten d'aprofitar el naiximent del fill de Messi en benefici propi, com element promociona'l de les seues intencions de secessió. De fet, el propi jugador ha manifestat als seus arreplegats que es absolutament fals que el seu fill naixquera a les 17.14 hores i no ha segut registrat el seu naiximent en eixos digits.

Sense emabrgo, la crua realitat es molt diferent. Una germana de Messi tingué que abandonar Catalunya perque no conseguia trobar una plaça en un colege en el que s'educara en castella. L'idioma espanyol està proscrit en l'ensenyança en Catalunya i soles s'ensenya –en el mateix model d'una assignatura de llengua estrangera- durant dos hores a la semana. Això vol dir que els chiquets ho deprenen en casa o en el carrer. Tots els llibres de text i les activitats extraescolars son en català, com part d'un pla d'imposició d'este idioma des de fa decades per part dels distints governs de la Generalitat. Els nacionalistes aspiren a una Catalunya monolingüe: totes les presentacions, senyalisacions, discursos, actes culturals, impresos, etc, estan exclusivament en català, ya que son contraris al bilingüisme de Catalunya. Pese a això, este pla ha fracassat parcialment, ya que el castella es la llengua mes utilisada pels ciutadans catalans, encara que no tenen dret a l'ensenyança en este idioma. este insòlit fenòmens d'opressió llingüística ha cridat l'atenció en diversos parts del mon.

Al tractar-se de la primera noticia sobre l'esperat natalici de Lligc Messi i de la seua esposa, Antonella Racuzzo, les xàrcies socials han vist en l'hora de l'aplegada al mon de Thiago Messi una senyal divina de que l'hora del Messi-as ha aplegat, com demostració inequívoca de que Deu està de part de la secessió de Catalunya. De fet, les seues representants en la Terra, com els bisbes catalans, ya han pres partit a favor d'una consulta secessionista, recolzant al poder, encarnat en Artur Mas.

La noticia del naiximent ya ha segut confirmada pel propi Messi en el seu perfil de Facebook, encara que no l'hora exacta. El '1714' del natalici, coincidiería –si fora confirmada- en l'any en el que la tropes de Felip V entraren en Barcelona, com una batalla mes de la Guerra de Successió que vixqué Espanya i que res tenia que vore en una especial dedicació a Catalunya. Esta data la presenten els nacionalistes com de 'ocupació' de Catalunya, en una clara intenció de manipulació històrica al servici de les seues polítiques secessionistes i xenòfobes.


En la foto, Messi i Antonella Rocuzzo.

Noticia en español 17.14: los nacionalistas manipulan la hora del nacimiento del hijo de Messi