Algunes aclaracions sobre l'Academia Valenciana de la Llengua

¿Que es la AVL?

La AVL es, basicament, una gran mentira, a on s'intenta, a base d'eufemismes, crear una cosa que no se sap a primera vista lo que es, ni per a que aprofita . Pero mirant les decisions preses subliminalnent (important llegir l'ampla hemeroteca que aportem) podem vore que la AVL no es mes que l'oficialisacio encoberta del català en la Comunitat Valenciana i la illegalisacio de tots els que no sigam les seues directrius..
Començat pel nom, Academia Valenciana de la Llengua, podem comprovar com s'intenta fer vore que es tracta d'una cosa "valenciana" sense dir en cap moment a quina llengua es referix. Com se dia per ahi, el nom complet correcte seria AVLlC (Academia Valenciana de la Llengua Catalana)

¿Quan se crea la AVL?
El 17-9-97 Zaplana demana al Consell Valencià de Cultura (que no de "Cultura Valenciana") un informe sobre el conflicte llingüistic. Este informe es dona el 13-7-98, demanant la AVL. La llista de 21 academics es dona en juny de 2001.
Es pot vore una cronologia mes completa en cronologia

¿Pot la AVL acabar en el conflicte llingüistic valencià?
Fem la pregunta d'una atra manera: Si dos germans estan barallats, ¿podem finalisar el conflicte matant a u d'ells?. Sí. Seria una forma d'acabar en la lluita. Pero no podriem extranyar-nos de que se resistira a ser assesinat.

¿Utilisa la AVL les "Normes del 32"?
No. Les Normes del 32 varen ser el primer intent d'acostar la normativa valenciana a la de Pompeu Fabra. Pero la AVL no respecta ni eixe "català light", sino que utilisa el terme "Normes del 32 consolidades" per a desfer-se dels pocs valencianismes que quedaven. Les Normes Ortogràfiques del 32 o Normes de Castelló" no accepten, per eixemple, ni "TX" (cotxe) ni la "TZ" (organitzar), actualment oficialisades.


¿Quin "valencià" adopta la AVL?
La prensa del 26 diu que La Acadèmia declara valenciano oficial el que utiliza la Generalitat desde 1983. Es dir, mes de lo mateix, en la diferencia de que ara és oficial. Com a mostra de "generositat valencianista" la AVL nos deixa utilisar algunes paraules valencianes segons nos diu en el acort de 20-5-92. Nos "obsequien" en pincelades de "valencià genuï", sense renunciar a l'opcio "culta", que es la que continua utilisant-se en Generalitat, TVV, coleges, etc.
El 29 Nov. 2003, any i mig despres de la creacio de la AVL, es donen conte de que no saben de que llengua estan parlant. Llegim en el Levante que La Acadèmia crea una comisión para decidir el nombre de la lengua autóctona

¿Quina postura prenen els mijos de comunicacio?
Tots els diaris tant els afins al PP com al PSOE intenten cobrir a la AVL.
El Diario de Valencia no deixa d'alabar l'engendre com "la gran solucio del PP per a la 'Llengua Valenciana'" (¡¡¡i es queden tan tranquils!!!). No sabem si la retirada de Mª Consuelo Reyna del periodisme es degut al 'overbooking' de mentires.
El Levante, possiblement per a deixar en evidencia al PP, ha segut el diari que mes ha contat els detalls de la AVL, com queda clar en l'hemeroteca

¿Cobren els academics?
Es prou usual que els membres de les academies facen la seua faena sense cobrar, per amor a lo que defenen. No es el cas de la AVL a on cada u cobra mes de 10 millons de pessetes a l'any. Si ho multipliquem per 21 academics i 20 anys de vigencia del carrec nos ixen varios mils de millons de pessetes (nomes de sou). I, per eixos diners ¿que fan els academics? O, millor dit, ¿que NO fan?

¿Quants valencianistes hi ha en la AVL?
Si considerem les accions presses dins de la AVL en defensa de la llengua valenciana, NO CAP

¿Per que va dimitir Xavier Casp com academic?¿Qui el sustituix?
Quan entrà el la AVL, X. Casp digué que se n'ixiria si no es defenia el valencià. Era dels pocs que dia que encara confiava: "Zaplana en teu 11 i Pla 10. I en diu que els onze son nostres". Pero afegix: "Adlert sempre me dia que yo era mes inocent que els patos de la marjal" Tots quedarem esperant a que complira la promesa. Finalment presentà la dimisio, pero sense deixar clar els motius i alegant motius de salut. Nos ho diu en la Carta_de Renuncia escrita, per cert, en Normes del Puig.
El seu lloc "seudo-valencianiste" ha segut ocupat pel mege Angel Calpe,(tambe de la RACV) despres de la renuncia del Pare Costa.¿Qué està fent ara la AVL?
Ademes de interessants reunions (algunes secretes) en l'Institut d'Estudis Catalans, estan fent un diccionari de "valencià"(?)
Diuen que ya han acabat la "A" i van per la "B" de Burros.

¿Per que va crear el PP la AVL?
El PP es trobà atrapat entre dos fronts: Per una banda, el poble, a qui va prometre defendre la llengua valenciana. Per una atra banda els caps de Madrit que no volien conflictes en Pujol: intentaven catalanisar sense perdre vots. La solucio va ser la AVL a on se conseguix les dos coses en una.
Podem comprovar l'evolucio del PP: En els seus origens com AP, defenien les Normes del Puig per ser les que mes s'adapten a la nostra llengua. Quan vegeren que tenien moltes possibilitats de guanyar, passaren a defendre "Les Normes de Castelló" ("pero las autenticas, las que se firmaron en el 32, sin catalanizaciones posteriores") I al final ni una cosa ni l'atra: català pur i dur.

¿Està tot el PP d'acort en esta institucio?
Tot el PP està callat. Ningu s'atrevix a opinar sobre el tema. Nomes en casos aïllats s'han enfrontat a este invent. Ahi tenim el cas de Giner, president de la Diputacio, que diu que la AVL no debe ser vehículo de la unidad de la lengua (LP 29/07/03)
Encara que nomes hem de vore la web de la Diputacio per a donar-se conte de que tot son paraules buides.
¿Que pot fer el poble per a disoldre la AVL?
La AVL va ser creada per politics i nomes els politics poden disoldre-la. I, tal com està el panorama politic valencià, la cosa està negra. Lo unic que podem fer es explicar qué passa i continuar utilisant la llengua valenciana, encara que siga perdent totes les possibles subvencions oficials. ¡Ya vindran temps millors! (esperem). Hara per ara lo unic que podem fer es votar per el valencianisme i votar a COALICIO VALENCIANA LA SOULUCIO.