Tots els que estigau interessats en formar part de CCV i aportar colaboracio, recolç, idees, i participar en les activitats i campanyes que l´entitat organisa, contacteu per mail per a que vos confirmem lloc de reunio, el dilluns que ve a les 20h en Valencia ciutat.

prensaccv@gmail.com

No pergau la oportunitat de formar part d´una entitat valencianista de nova creacio (naixquerem en novembre), pero plena de gent compromesa i disposta a donar batalla, i que ya estem donant molt que parlar.

Haveu pogut seguir les evolucions de l´entitat a traves de la web Círculo Cívico Valenciano · Circul Civic Valencià i de les noticies sobre mosatros que han anat eixint en els mijos de comunicacio. La proyeccio de l´entitat i els acorts de colaboracio en atres entitats de l´entorn valencianiste són ya una realitat... ¡VINGAU A CCV! ¡JUNTS SUMEM!