Mañana, 21 febrero, es el Día Internacional de las Lenguas Maternas. El PP aprovecha para ponerse medallitas con manifiestos que no se creen ni ellos:

El PP blinda su defensa del valenciano frente a la ambigedad del tripartito - ABC.es

Nosotros les respondemos:

http://www.circulocivico.org/2013/02...a-materna.html

Hui, 21 de febrer, és el dia que l´ONU, a traves de l´UNESCO, oficialisà per a la recomanacio de l´escolarisacio en la llengua materna com a fet fonamental per a garantisar el correcte aprenentage dels chiquets. L´escolarisacio en llengua materna és, per tant, un dret reconegut.

Des de Circul Civic Valencià volem denunciar l´atipic escenari educatiu que té lloc actualment en la Comunitat Valenciana:

1. En determinades comarques valencianes resulta imposible trobar un centre educatiu public a on es puga matricular a un chiquet en una llinia en castellà o PIP (d´Incorporacio Progressiva del "valencià"), havent passat totes les llinies educatives a PIL (Programa d´Inmersio Llingüistica al "valencià") o inclus en molts casos a PEV (Programa d´Ensenyança plena en "valencià"). La voluntarietat de les families per escolarisar als seus fills en valencià es convertix, per tant, en una imposicio llingüistica que, ademes, sol ocultar una més que clara intencionalitat adoctrinadora en materia catalanista.

2. El dret llingüistic dels chiquets i les families valencianoparlants és sistematicament violat des de 1983 pels successius governs autonomics, al haver substituït la Llengua Valenciana per un hibrit administratiu impost pel nacionalisme catala, en clar perjui de la cultura i l´identitat valencianes, i a favor del proyecte de construccio nacional dels imaginaris "paisos catalans". Una volta més, els interessos catalanistes suren per damunt dels drets llingüistics dels valencians.

Per a CCV, la substitucio dels PIP pels PIL, i dels PIL pels PEV, representa una trampa educativa i cultural, una cerimonia de confusio orquestada per entitats com Escola Valenciana, ACPV i sindicats de professors com Intersindical - STEPV, CCOO del PV o UGT del PV, a les quals s´ha otorgat des de les successives carteres autonomiques d´educació d´un poder massa gran dins del sistema educatiu, inclus a nivell economic per la via de la subvencio, i d´una capacitat d´interlocucio en materia educativa que no és de rebut, donat el seu cariu parcial, sectari, alienat i radical.

CCV propon al govern valencià l´aplicacio plena, racional, unica i igual per a tots del trilingüisme en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, com a garantia eficaç del perfecte coneiximent del castellà i el valencià per a tots els estudiants, aixina com de l´inglés com a llengua extrangera, en benefici d´una formacio plural, util i de futur per als chiquets i jovens valencians. I per supost, la recuperacio de la Llengua Valenciana com a llengua singular i propia dels valencians, en l´ambit educatiu, administratiu, cultural i social, rebujant d´una vegada per totes els embats i les injerencies culturals i politiques del catalanisme en territori valencià.

De res li servixen al PPCV manifests afirmant "blindar la defensa del valencià front a l´ambigüetat del tripartit" com el publicat ahir en ABC, o crear inutils comissions de "senyes d´identitat", si a l´hora de la veritat la Llengua Valenciana està relegada a l´us popular i condenada a la seua sustitucio paulatina pel catala normatiu impost per l´IEC a l´AVL des de Barcelona, i desaparicio definitiva, per culpa d´uns politics desaprensius que en son dia la utilisaren com a moneda de canvit. Embolicar-se en la Real Senyera en ocasions puntuals, una estrategia que al PPCV l´ha funcionat electoralment molt be hasda ara, ya no cola. Des de Circul Civic Valencià demanem fets. Si el PPCV decidix, en fermea, recuperar la llengua i desterrar definitivament el catalanisme de la Comunitat Valenciana, mos trobarà en el seu cami. Si, per contra, decidix seguir fent estos eixercicis d´escaparatisme, seguirem descobrint el seu joc brut, evidenciant la seua hipocresia, i traguent-li els colors.

#AVLDerogacio, senyors del PPCV.

http://www.circulocivico.org/2013/02...a-materna.html