La recent historia del valencianisme tambe te les seues propies efemerides. Efemerides menudiues, intimes, casi domestiques.
Cada aniversari de la mort de Federic Feases i d`Angels Brull nos fa conmemorar tot lo que podia haver segut i no va ser. Un estupit accident automovilistic, un colp de vent i una construccio en roines que l`ajuntament havia pormes retirar un any arrere va acabar en la vida de qui anava en cami de ser l`intelectual llucit, actiu, humaniste i compromes que nos podria haver posat el valencianisme, ya fa 15 anys, mes alla de l`altura dels temps.

En el Quinze aniversari de la mort de Federic Feases i d`Angels Brull conmemorem tot lo que no va poder ser, pero tambe lo que si i sobretot, lo que sera.


Federic Feases naix el 4 de Decembre de 1967 en Valencia Ciutat, primogenit d`una familia Cabanyalera de clase mija.

Ya des de molt menut va començar a donar mostres d`una inteligencia fora de lo comu que absorvia i processava tota la informacio que li venia, tant dels llibres i mijos de comunicacio com del seu entorn i les seues circumstancies.

Efectivament, com senyala el seu biograf i amic, Joan Victor Pascual, les seues coordenades espacio-temporals van ser un factor determinant en el seu matiner i compromes intelectual i politic en el valencianisme.
Viure en un poble com el Cabanyal, en una forta personalitat amenaçada mes per proyectes urbanistics sense cor -l`especulacio i la prolongacio de Blasco Ibañez no son coses de fa quatre dies- que per la potent immigracio, que igualment conserva un component esencial i majoritari de valencianitat idiomatica, pero en evident recessio aixina com en un evident caracter urbà -industrial i comercial- en una insigne tradicio d`efervescencia politica.

A tot aço si li afegim la proximitat en els centres de l`incipient poder autonomic i el moment historic que li va tocar viure, hem de concloure que es va posar en el seu lloc en el moment que calia.