Estos dos articuls informatius van exclusivament dirigits als pares i gent de les NOVES GENERACIONS valencianes i valencianistes interessats en el GRAN FRAU que ha segut la LOGSE (ESO) de la FRACASSADA REFORMA SOCIALISTA dels anys ´80.

Aquells que no estiguen interessats que no entren en :

FRACASADA ESOreforma SOCIALISTA (I)

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - FRACASADA ESOreforma SOCIALISTA (I)

(y II) :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - FRACASADA ESOreforma SOCIALISTA (y II)