Círcul Cívic Valencià denuncia el catalanisme institucional en Alcoy ~ Círculo Cívico Valenciano · Circul Civic Valencià

Círcul Cívic Valencià denuncia el catalanisme institucional en Alcoy

Círcul Cívic Valencià traslladà ahir 15 de maig de 2013 a l´Ajuntament d´Alcoy el seu malestar i desacort en tres punts que considerem crítics en la seua política educativa i cultural, a través d´un escrit a l´atenció de l´alcalde de la ciutat, Antonio Francés, lliurat per registre d´entrada del consistori, i en el que denunciem les següents circunstàncies:

1. Les dificultats que molt pares troben en la ciutat per a matricular en llínies PIP als seus fills, existint a soles oferta de llínies PIL, d´inmersió llingüística en català. I diguem en català perque mos agrada dir a les coses pel seu nom, i aprofitem este escrit per a fer patent la despersonalisació cultural i educativa que patix el poble valencià en general, i la comunitat escolar en particular, gràcies a l´oficialitat del català i a l´arraconament de les autèntiques llengua i cultura valencianes a nivell institucional.

2. La recent adhesió d´este municipi a una xàrcia de teatre en català, nomenada “xarxa Alcover”, contribuïnt més si cap a eixa despersonalisació i alienació cultural a la qual es pleguen i colaboren, especialment des d´ajuntaments regits per opcions polítiques de tall fusterià i pancatalaniste, com és el cas d´Alcoy. Eixa contribució no a soles és moral i política, sino també econòmica, a costa de les boljaques dels ciutadans.

3. L´elaboració d´auques sobre l´autor Vicent Andrés Estellés per a la seua posterior distribución en els centres educatius de la ciutat, també a costa dels esquilmats pressuposts municipals. Considerem que el sr. Estellés no és mereixedor d´homenages ni mencions honorífiques de cap tipo. Fon un ferm defensor de la catalanitat cultural i llingüística del poble valencià, lo que supón la negació de l´existència de la Llengua Valenciana, parlada per 3 millons de valencians. Estellés no s´amagà mai al proclamar que valencians i catalans formem part d´una mateixa realitat nacional, negant lo promulgat en la Constitució Espanyola i en l´Estatut d´Autonomía de la Comunitat Valenciana. El mateix Estellés arribà a reclamar l´autodeterminació dels inexistents “països catalans”.
Presentació de les "auques" sobre el poeta catalaniste Estellés, en el Centre Ovidi Montllor, per part de PSPV i EUPV, envoltats de mapes dels ppc i banderes catalanes. Deplorable catalanisme institucional en Alcoy.


Des de CCV, solicitem en el nostre escrit al consistori alcoyà:

1. El replantejament de la seua política cultural, especialment a l´hora de carregar sobre les arques municipals qualsevol activitat de tall pancatalaniste, per definició minoritari i endogàmic.

2. El respecte als preceptes de llibertat d´elecció llingüística en l´educació a nivell municipal, i l´abandó d´actituts impossitives en clau nacionalista catalana.

3. El respecte a les senyes d´identitat de la Comunitat Valenciana (bandera, denominació, llengua, etc) conforme són replegades en l´Estatut d´Autonomía de la Comunitat Valenciana.


Descarregar escrit de CCV a l´atenció de l´alcalde d´Alcoy, Antonio Francés

LLEGIR NOTICIA SANCERA