La Fundacio Circul Balear (FNCB) ha denunciat davant la Oficina de Defensa de Drets del Menor, del Govern Balear, l'alta politización dels exámenes que les arees de llengua catalana i lliteratura de la Universitat de les Illes Balears (UIB) facilita als instituts per a que els alumnes de 2º de Bachillerat de Balears preparen la Selectivitat.

"Els alumnes, la majoria menors d'edat, deuen comentar texts de contingut independentiste. Molts pares i alumnes mostren la seua preocupacio davant les possibles represalies que puguen patir els seus fills si el seu pensament politic no es afín al nacionalisme pancatalaniste que controla la majoria de centres educatius de Balears", afirmen des de la FNCB.

Els texts seleccionats pels professors de l'UIB -Joan Bover, Xesca Company, Maria de Lluc Mayol, Margalida Palou i Antonia Rotger- son d'autors pancatalanistes, com el titulat "Espanya és singular", del portal d'internet independentiste Racó Català, a on s'afirma que "España aplica els metodos del nazi Goebbels", segons l'autor, per a "impedir" que existixca la "España plural". Argumentant que existixen "Estats plurals de veritat" a on Cataluña podria tindre seleccions deportives oficials, o el catala seria oficial en tot l'Estat.

La Universidad balear a los alumnos que preparan la Selectividad: España aplica los métodos de Goebbles