FRONTERES y EXTENSIÓ DEL REGNE d´ARAGÓ i COMTATS CATALANS :
( 1236-1238 )

Un dels fets historics mes ocultats pel naZionalisme catala es la NO PERTINENÇA de Lleida als comtats catalans de la Marca Hispanica i la seua condició de TERRITORI ARAGONÉS, feudatari del Rei d'Arago , fins ben entrat el segle XIV .

Esta ocultacio esta directament relacionada en el tema de la INEXISTENT REPOBLACIÓ del Regne de Valencia per `marcahispanistes catalans´, una falsedat que va quedar ampliament demostrada pel catedratic Antº Ubieto i el seu equip investigador (A.Cabanes .Universitat de Zaragoza) .

Entre els llibres del professor Ubieto, dedicats a la divulgacio de la historia i cultura del Regne de Valencia . “Temes Valencians” hi ha un núm. 3 titulat : “Dos actitudes antes de la reconquista de Valencia” a on es desemmascara el nul interés dels comtes catalans per la conquista del Regne Moro de Valencia . Mentres que, al contrari, destaca que l'actitud dels Reis d'Aragó era ben distinta: hi havia interés per seguir la reconquista per a acabar en la frontera musulmana del sud i recuperar terres cristianes .

(Completar en IMAGES :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - FRONTERAS y EXTENSIÓN de ARAGÓN y CONDADOS CATALANES : 1236-1238