Es impresionant com mosatros els valencians no podem pagar la formula 1, o donar un aval a clubs de futbol, perque el rest d´Espanya nos deixen com a gestors incompetetents.

Ningu parla de la gestio dels Barcelonesos, en la formula 1 de Montmelo, embaixades, forum, o en les grans empreses de Barcelona... i mosatros sense cos financer ( Banco de Valencia).

La qüestio principal es l´ image que tenim fora, ( per eixemple gracies al programa " Salvados"), negativa per a la nostra economia i societat.

La Generalitat, al rescate de Panrico,Distribuidores y comercio minorista. Expansin.com


Atre articul que fa referencia al Banc de Valencia-La caixa.

La derrota de Almansa 300 años después | L'Horta Informacio

DEU.