TOT el que vullga coneixer el autentic lloc de naiximent del descobridor de les ameriques, naixcut en ENOVA, el seu gentilici es el de GENOVES, en el GAV estan preparant una reedicio d`un llibre molt interesant sobre eixe tema, que demostra que dita poblacio Valenciana es a on va naixer CRISTOBAL COLON.