El passat dimarts (22.10.2013), es presentà un llibre d´historia de Lleopolt Penyarroja, titulat 'Historia de Vall d´Uxó' en la seua ciutat natal, Vall d´Uxó. L´Associacio Valencianista de Vall d´Uxó, ha fet la cronica de la presentacio del mateix que crec que es interessant llegir-la:

PRESENTACIO DEL LLIBRE "HISTORIA DE VALL D´UXÓ" DE EN LLEOPOLT PENYARROJA

Ahir de vesprada en els salons de la Caixa Rural Sant Isidre se presentava el llibre "Historia de Vall d´Uxó" a carrec del intelectual En LLeopolt Penyarroja Torrejón, el presentador Juli Moreno nos va introduir en el curriculum vitae que posseïx Penyarroja, sent lo mes destacat, entre tantes coses destacades en el seu curriculum, tindre el doctorat en Historia per l´Universitat de Saragossa i com no, la de ser Academic de Número de nostra benvolguda Real Academia de Cultura Valenciana, unica academia valenciana i valencianista en nostra terra.

Ampar Cabanes nos va introduir en quatre pinzellades en el gran treball que ha realisat Penyarroja en son llibre, per a despres l´autor parlar-nos del llibre mes tranquilament. El treball s´ha desenrollat durant mes de trenta anys, agraint, com no podia ser d´atra manera en ell, a tots els que l´han ajudat a confeccionar son llibre.

Va ficar major enfasis en la nomenclatura de Vall d´Uxó que està mes que documentada en mils i mils de documents que ha tingut entre les seues mans, el llibre parla de que Uxó te conciencia de poble des de fa mes de 2500 anys, aplegant a ser Comtat d´Uxó, d´una chicoteta durada, uns mesos, pero documentada afirmacio de que va existir. Com tambe va denunciar publicament que a dia de hui hi ha molt de "historiador" que somia una cosa per la nit i al dia següent ho redacta, fent-ho valer com a valit.
En llinies generals Penyarroja va estar genial, com no podia ser d´atra forma en ell, lo mal es que no poguerem fer-nos en cap eixemplar, ya que s´agotaren en molt poc de temps, la assistencia segurament superava les 400 persones.

Per lo manco a Penyarroja el respecta a monto gent, cosa que es de gran alegria per a mosatros.

Per lo contrari, despres en lo carrer vam presentar el nostre proyecte AV Vall d´Uxó a l´alcalde de Vall d´Uxó, Oscar Clavell, animant-lo a que agarraren eixemple en son partit (PPCV) i canviaren tots els rotuls i definicions de la localitat per la de Vall d´Uxó, sent esta l´unica veridicament documentada. Sa resposta fon, mes que desconcertant, ya que mos va transmetre que "no estan per a gastos". A atra pregunta, la de que ya posats podien derogar la Academia Valenciana de la llengua, AVL (¿de quina llengua parlen?, de la catalana clar, com ya s'encarregaren de definir en son dia), lo primer que va dir es que aixo no estava en les seues mans, pero que si per ell fora la llevaria, no per valencianisme, ya que va rematar la faena dient que tambe llevaria la Real Academia de Cultura Valenciana, RACV, que TOT "supon un gasto", Tot aço nomes eixir de fer un paperot davant d'un Academic de Numero de la RACV, com ho es nostre ilustrissim conferenciant i vei En Lleopolt Penyarroja.

Haveren anat els politics, a la presentacio d´un llibre sobre el cultiu i evolucio de l´albargina i el resultat havera segut el mateix. El de fer-se la foto i anar-se'n a casa.


El valencianisme del PPCV queda demostrat una volta mes que es un valencianisme de escaparat, de pandereta i de canape, pero de forment ni un gra.


avvallduxo@gmail.com

VALENCIÀ