M'ha dit un pardalet que el pròxim dia 9 a les 19 h, participarà en LRP la "Molt Daplurabbla Cunsellera d'Incultura, Dasinformació i Currupció da Manós" Mª José Català. Estaria bé preparar una tanda de preguntes incòmodes a la màxima responsable de la catalanisació dels chiquets valencians, el futur del nostre poble. I de pas, gravar-ho en video com si fora un programa de "Salvados".