Marianico Rajoy o Marianico el curt, !! Yo no soc faba!!!
Bobo o faba o pardal o imbessil sera que es crega quan diu "" En todo el año 2013, no subio el paro obrero """.
""El president Fabra de Castello es una persona digna i interessant i integra"", "" Camps te el meu recolssament sancer puix es un gran President de la Generalitat "", lo demes, tant per part del PP o del PSOE no cal repetir-ho, ya se sap tot, que si gurtel,m eres, barcenas , Urdangarin, i lo que may arribarem a coneixer.
Qui va a ser Tonto,faba, bobo, pardfal, idiota, imbessil, descerebrat de confiar-li novament un vot?!?