M'han informat que demà 1 de Decembre per lo matí, diferents entitats culturals valencianistes instalarán una paraeta de llibres, revistes i demés artículs valencians i en la nostra Llengua Valenciana en la FIRA DEL LLIBRE DE SANTA CATERINA DE MONÒVER.
Entitats que participen Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano, Edicions GOM llibres, PJV, PHACE, ANV, etc..

Esta FIRA de Monòver ademés de ser de llibres també es cultural i d'artesanía. Si puc m'acostaré a fruir de la Fira i de pas em merque un artícul valencià o algún llibre en la nostra genuina Llengua Valenciana en Normes del PUIG.