Va de bo, com en una partida en lo trinquet, el tribunal de les aigues li diu a Artur Mas, eixes huit paraules, i convidant als municipis catalans que vullguen i al mateix temps que els fan votar per a vore si volen l`independencia, com Mas es un autentic democrata que els deixe votar quines localitats volen anar-sen de catalunya i ficar-se en lo Regne de Valencia.
Per que? com? i es possible??.

Per que? per que no volen estar baix un facisme com el catala. Com? tan sols votant. es possible? i tant com atres terres que hi ha en Espanya, eixemple:

CONTAT DE TREVIÑO:- Dins del territori Vasc ( euskadi) i perteneix a Burgos. Requena i plana de Utiel, en l`any 1.851 lliurement decidiren deixar de perteneixer a Conca i passar a ser de lo Regne de Valencia. Raco d`Ademus, Jaume I vullgue que perteixquera a Lo Regne de Valencia i no perteneis a Arago, per l`articul 33.