"" LA MENTIRA GANA BAZAS, PERO LA VERDAD GANA EL JUEGO "".

A guanyar diners on estan, on estan!! Monleon prou s`en emporta, pero el joc encara no a acabat, açó no es un partit de futbito, lo final encara esta llunt, pero la VICTORIA ES PER ALS VALENCIANISTES.

VIXCA EL GAV, REPRO, ANV, LO REGNE DE VALENCIA, LA SENYERA, LA LLENGUA VALENCIANA i LES NOVES JOVENTUTS