L`unica taca que te eixa paraula es la del ASSESSI Che Guevara, per lo demes es una expressio preciossa que fins els Argentins agarraren dels nostres patriotres que portaren alli fins les taronjes, entre ells Vicent Balsco i Ibañez.

Els Gauchos, deguen el seu nom tambe a valencians emigrats a aquell pais, CHAUCH es el seu orige, del arab, en sevilla i valencia encara queda qui li diu CHAUCHO a qui CONDUIX EL RAMAT, de chaucho deriva a Gaucho.

El poncho dels gauchos en la pampa igualment provenix dels VEGUEROS Valencians, ( paraula junt en LLAURAOR, del que traballa la vega).

Com els calçons que utilissen , per la seua comoditat per a poder montar els caballs, prove dels ZARAGUELLS.