Dos mil anys li costai encara li falta a Maria Magdalena, per a que perga la continua difamassio de prostituta, quant lo que va ser es la mes volguda per JESUCRIST, la mes inteligent, la mes nognista i la que era nomenada i encarregada per ser l`Apostol lider del cristianisme, el machisme de Pere i els apanys de l`Emperador Constatin vullgue que l`historia s`escriguera al seu plaer i la seua conveniencia, fins que com a evangelis apocrifs aparegueren els d`ella entre atres. Tambe el de Pere i el mas interesant el de sant Tomas.

I es que ya no ve tan sols el mal per Almansa, ara ve per Fabra, primer Pompeyo Fabra, Fabra i son aeroport, Fabra i la Genialitat Valenciana.

Igual ens costa dos mil anys tambe a mosatros pero la veritat sempre ix avant. El catalanisme no aconseguira impossar les seues mentires.