La esotérica definicio del president del del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido, ,( «El valenciano es lo que diga la Acadèmia que es» (LP.5.02.14), i les mangarrufes, ya consagrades, en el "Diccionari normatiu valencia" per la Academia antiValenciana de la LLengua, em porta a la memoria aquella última sentencia(10.05.12) del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebujant l'idiotisme lingüístic “país valencia´” per a la CV, pero acceptant el barbarisme lingüístic “llengua catalana” en els Estatuts de la Univ. Jaume I de Castelló ; i refresca aquella atra manipulada sentencia (29.04.97) del Tribunal Constitucional que autorisava ya el “terme catala per a l'ambit universitari valencia”...

Esta clar que estes opinions del Sr Garrrido, com les mangurrufes llingüístiques del nou diccionari-AVL, i eixa ultima sentencia del TSJCV son vicaries de la del Constitucional i es recolza en aquella atra anterior que, repetisc, va ser un AUTENTIC TIMO i un gol de matute contra la LLENGUA VALENCIANA.

Atentat dissenyat i comes pels JUGES CATALANS de CIU , Carlos Viver Pi-Sunyer i Tomas Vives Anton. dos juges “al-dente” que la barretina catalana de Pujol i el seu Bloc de Progres (en aquell moment) es van afanyar en colocar en el Constitucional durant el treceni mes chiripitiflautic mai vist per les democracies europees contemporanies: el del Felipato Gonzalezco.

La denominació NO CIENTIFICA d'aquells politiqueros juges del “Tercer i Quart Torn” pel interessat ditet de la política (no per oposició guanyada) , li va permetre a Pujol, en aquells dies assegurar en el Constitucional als seus “juges-favorits” que li garantirien les sentencies futures contra la LLENGUA VALENCIANA i a favor del neocatalani (=dialecte barceloní). Com la que varem vore en aquell moment ... i vorem en el futur, per la antidemocrática poitisacio de la JUSTICIA .


Completar en IMAGES :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - AVL:LENGUA VALENCIANA, académicamente, ..... PATUES BARCELONÍ FABRINO?