A banda d`eixa campanya publicitaria, la ley aixina ho prohibix. Qui vos deixa a vosatros CASTA POLITICA conduir est pais, esta nacio , seguent tan sols uns borrachos, tant borrachos pel poder como borrachos en lo parlament, damunt de que un cubata vos costa la mitat que a un chiquet en un pub, pels preus que vos fiqueu vosatros mateixa en la cafeteria del congres, si els ciutadans no tenen que beure, en cap de lloc, en hora de treball permitixen beure qualsevol beguda que no siga "" POTABLE "" per que vosators chorissos de manega ampla, teniu eixes condicions, si en el cap sere no sagueu ni portar una bicicleta, com collons aneu a portar una NACIO COM ESPANYA beguts.