En el proxim numero de la revista som traure un articul referent a eixe tema, tan sols que s`anomenara LES PROFECIES DELS NECIS DEL TEMPLE DE TION.