Poble sencill, gent de clases diferents, humils pero Valencianistes de cor, eixes persones que arroparen ahir la concentracio en Valencia, acte emotiu al vore com encara queda un retor, molt major si, pero un fidel i amant de la seua terra, el pare climent en les seues paraules mes el parlament del president de lo GAV Manel Latorre varen reviscolar les ganes de continuar lluitant per lo nostre REGNE.

VIXCA LO GAV VIXCA VALENCIA