TANT EN YOUTUBE COM EN GOOGLE, esistix la posibilitat de manar-li, comentaris per a millorar les seues coses, yo ya he manat que junt a les tres llengues en la peninsula iberica, a mes del castella, que per estatut, historia i categoria, incluixquen tambe LA LLENGUA VALENCIANA.