La gran nacio catalana no deixa tan sols la llengua, una nacio es molt mes que un parlar i com veig que no es doneu conter del paregut, !! PAREGUT ?="" igualtat de formes de ser i en les demes tarees que mos fan identics, ara vos donare les raons.

VALENCIA.- Paella, arroç al forn, arroç a banda, all i pebre, arreç ab fesols i naps: Catalunya.- Mongetes, calçóts, i fuet.

VALENCIA.- Falles, moros i cristians,; Catalunya.- cremen banderes espanyoles i retrats del Rei, i com a moros, son pijor que ells.

VALENCIA.- Pilota Valenciana ( que meravella ) Tir i arrosegament ( unic, precios, horta pura ); Catlunya.- Juen a les caniques, van raere d`un carro com burros.

BALL DE LA JOTA.- Expandit per tota Espanya ( manco catalunya ) ; Catalunya.- La " sardina " puix ni la sardana es de`ells.

Cada volta que es veja ballar la J, recordeu que es nostra tambe, "" En Valencia nacio, Aragon la popularizo y Navarra la dignifico "".