El meu reconeiximet i agraiment als assistents este mati a la catedral davant la tomba de l`insigne poeta en llengua valenciana Ausies March.

Acte humil, sencill, pero emocionant, gracies GAV per tot lo que feu per esta terra.