La desprestigiada AVL (=Academia antiValenciana de la Llengua ) contínua pastant el seu serviló “desficaci.cat” i, rebaixant els seus standards lingüístics a límits de VULGARITAT perroflauta, ha apadrinat la publicacio d'un comic-basura per a la imposicio als alumnes , per la bota i per l'espadón (embut inclòs) , de les obsoletes i bastardes `Bases´(mai varen ser “normes”) feixistes del ´32 . Un atre episodi mes, a imprenta, de l'obsoleta Lingüística NOUCENTISTA , desfasada i de mala mort , que practica este Sanedrí de “carqui-arcontes” de la llengua-AVL ... . Patetic


Fent mal us de DINERS PUBLICS , i baix el patrocini del PePero Ajuntament de Castelló, s'ha realisat la publicació d'un comic-basura, de pessim disseny artístic, errat i enguiscador en el seu contingut lingüístic i que testimonia , una atra vegada mes, l'absurda obsessio del nazionalcatalanisme per continuar promocionant, a imprenta, la seua GLOTOFAGIA enfollida per a la SUPLANTACIÓ de la nostra HISTÒRICA LLENGUA VALENCIANA pel BORDISSENC dialecte barceloní (=neocatalaní) .


El Partit Popular s'esta cobrint de gloria fent-li la ona a esta obsoleta tramoia lingüística-AVL que nos retorna a les IDEOLOGIES TOTALITARIES de principi del Segle XX .... Els PePeros podrien instruir-se un moltet més, qu´els fa molta falta , per a fer front a eixe Sanedrí de “carqui-arcontes” de l'AVL practicants en el Poble València d'un enfolliment lingüístic de llínea hitleriana, ya DEFENESTRADA per la Lingüística Moderna Anglosaxona , model-Harvard (USA).
En un clar intent de vendre-nos el tocomocho de les catalanistes i momificades “Bases-IEC del ´32” de Castelló (MAI varen ser “normes”) , inutils i obsoletes, l'AVL patrocina, de reforç, un panfletari comic 'masclista, xenofob i violent' de les susdites “bases del ´32”.

Lo que caldría fer en elles es lo que volía fer en el EUSKERA-BATUA el catedratic basc de la Universitat de Salamanca Miguel de Unamuno:... “A l'euskera-batua? .. cal fer com a les mòmies , embalsamar-lo i soterrar-lo “.


I també en la momia AVL .

==
(Images en :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - COMIC CASTELLONENSE-AVL : `BASES´ BASTARDAS del ´32 .