El buit televisiu, deixat per Canal Nou en la Comunitat Valenciana, prompte sera cobert per la TV.cat en series televisives-cavall-de-troia destinades a convencer “als valencianets panolis” que catalans i valencians «tenim historia i llengua comuna». Una goteta mes en el seu demoníac proces de GLOTOFAGIA imperialista.cat , televisiva, que nos vaja “unificant” cap al delirant proces d'absorció politico-jurídica dels “pastissos-catalans”, conseguida ya la programada (pero INEXISTENT) “unitat de la llengua” .

Eixa es la intencio ( i NO una atra ) de la nova serie de la televisio oficialista catalana “COSINS GERMANS" ( onze capítuls) en la que es prodiguen manipuladors mapes dels inexistents ” pastissos catalans”, insulten als valencians en l´idiotisme lingüistic “pastis valencia” i nos embruten els oïts repetint que lo que parlem en el Regne es l'IDIOLECTE bastard del seu NEOCATALANÍ (= dialecte barceloní) ....

I, per a aixo, segons tradicio secular catalana , han “conquistat” (money, money, monney ?...) a un novelista `valenciá´ Ferrán Torrent , vençut per a La Causa, i que els servira de dócil “prole”-YES-man per a comptar-nos les mentires programades per la CASTA catalana...-bastio-televisiu .

Que pinta i sap un novelista (de paregut caletre al dels sindicalistes , periodistes, poetes, junta-lletres, cienciaficcionats , etc...etc... de la desprestigiada AVL) per a pontificar favades sobre la LLENGUA VALENCIANA? Coneix Torrent Filologia Valenciana ? que sap de Lingüística Romanica ? coneix l´ Historia del Regne de Valencia? coneix Torrent la versio breçolera , documentada dels nostres archius ? O... només coneix les versions.cat de la nostra chiripitiflaútica Universitat Catalenciana i dels seus partisano-adictes ? . En la TV catalana NO s'admeten DISSIDENTS.

............. (Completar en images, si voleu :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - FERRAN TORRENT,