(part II)

.... I es que Sant Vicent Ferrer , ademés de brillantíssim predicador , va ser un excelent conseller politic dotat d´una indiscutible visió moderna de lo que seria el Regne d'Espanya a la mort del rei Martin l'Humà . Pero ..., convé recordar també els gens democratics modals que ya apuntaven , llavors, els ambiciosos comtes feudals catalans .....

Parlem en concret de l'envejós Comte d´Urgell que havia acudit a la reunió de Casp com a compromissari representant dels comtes catalans. S'havia triat a tres compromissaris per Aragó , tres per València i tres per Catalunya per a prendre la decisió final democrtica d'anomenar a l'hereu de don Martí l'Humà , mort sense descendents. Pel Regne de Valencia varen acudir a Casp : Sant Vicent Ferrer , Fay Bonifaci Ferrer i Pere Beltrán .


En un moment de summa irritació el catalá Comte d´Urgel es dirigix a Sant Vicent i li diu : “ Sou un hipocrita que, per interés particular , m'heu llevat el Regne , com a mal home que sou” . .. a lo que Sant Vicent Ferrer li va respondre : “ Recordeu que vareu cometre un greu pecat i no hi havia de permetre Déu que un home de tan trencada consciència regnara en Aragó” .... I es que el comte català acabava d'assessinar ,enverinat, al seu germà major per a furtar-li en Comtat d´Urgell .

El comte d´Urgell es va rebelar contra la decisió presa democràticament en Casp i fins i tot va intentar matar a Sant Vicent Ferrer .... , pero va ser derrotat i empresonat en Balguer , capital del seu comtat.

Els comtes catalans ya apuntaven modals-ARTUR_MASEROS ... en aquells moments . Antidemocràtics, envejosos i ambiciosos, evidentment.

(Complet en images, si voleu :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - SANT VICENT FERRER:SIGLO de ORO de la LENGUA VALENCIANA (s.XV y XVI)