Demà, dia 31 de Giner a les 19:30h.
Conferencia del Sr. En Joan Ignaci i Culla titulada "Consciencia identitaria historica del valencià, ahir i hui.”
Dita conferencia tindrà lloc en la Llongeta de la CAM*

*Llongeta de la CAM
Plaça del Mercat 4 (junt al Mercat Central i la Llonja)
46002 Valencia Ciutat
Pd.: Qui siga de Meliana, dir que la PJV de Meliana assistirà. Aixi es que podeu possar-se en contacte en la segünt direccio de correu electronic per a confirmar la vostra assistencia. ( pjvmeliana@hotmail.com )