Fa ara 10 anys, en l'especial celebracio de l'historic Dia-D pels lleals Aliats, el llavors president america, George Bush, va afirmar en un gest d'altruista generositat : “Tornaríem a fer lo mateix que varem fer aquell historic Dia-D, si Europa nos necessitara” ...

¿Tornaria USA a entregar a una mort segura les vides dels quasi 300.000 infants americans que estan sepultats en els innumerables cementeris de creus blanques escampades per tota Europa..,?¿ vindria de veres a ajudar a esta Europa madastrona i desagraïda , que va ser deslleal (i ho continua sent) quan USA la va necessitar en la seua necessaria guerra contra la Internacional Terrorista? Tornar a a fer-ho seria un gest d'immerescuda generositat que ni França ni Alemanya han sabut mai agrair : dos països les llibertats democratiques de les quals , el seu desenrotllament economic i benestar social procedixen a dolls d'aquell altruista Pla Marshal America que va accelerar el pols desenrollista de l'Europa, desfeta per una guerra cruel ...

A aixo responien els titulars del “New York Post” quan traïa aquella portada (13.02.2003) en la image d'un d'eixos innumerables cementeris europeus d'infinites creus blanques americanes i posava : “Sacrifice: they died for France but France has forgotten” .. (“Sacrifici: ells van morir per França pero França ha oblidat”). Aixina es la França oblidadissa que ya va fer les seues malifetes esquiroleres en plena Segona Guerra Mundial quan el traïdor Regim Francés de Vichy es va fer colaboracionista de Hitler i portava al socialista François Mitterrand en la comparsa. El socialisme traïdor. Res de nou en el seu habitual mercadeig travestit d'interessos bastards . Tambe en la II Guerra Mondial ....

(COMPLETAR EN IMAGES (si voleu ) .

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - DIA-D, 6 de JUNIO ESEMBARCO en NORMANDIA y LEALES ALIADOS