MEMORIA HISTORICA per a OBLIDADIÇOS ....

Per fi s'han publicat els “Balanços Fiscals d'Espanya i ...., qué ha eixit a la llum?: que VALENCIA ES L'AUTONOMIA MES MALTRACTADA, DISCRIMINADA i MARGINADA d'ESPANYA. A on han estat i estan els nostres POLÍTICS i EMPRESARIS? ........

A les PLORONES i MOLT BENEFICIADES CATALUNYA , BASCONIA i NAVARRA caldria repetir “ad infinitum” les paraules del nostre admirat catedràtic Ubieto Arteta quan en els ´60 ens feya en classe aquella denúncia dels avars MONOPOLIS CATALANS i BASCOS i la seua historica PROFECIA :

“EL NACIONALISME BASC I CATALÀ VIUEN de la MENTIRA i PORTEN DOS SEGLES ENRIQUIN-SE i INDUSTRIALISANT-SE A BASE D'EMPOBRIR I DESINDUSTRIALISAR AL REST D'ESPANYA. I .. NO S'OBLIDEN, QUAN ESTIGUEN BEN GROSSOS i BEN OMPLITS, BUSCARAN LA SECESSIÓ”.... ; ...”CHARNEGOS i MAQUETOS , MÀ d'OBRA ESPANYOLA, BARATA i EXPLOTADA per BASCÒNIA i CATALUNYA EN ELS SEUS MONOPOLIS EXCLUSIUS, MANTINGUTS EN BANCS ESPANYOLS” .. (Dr catedràtic medievalista Ubieto Arteta – En classe , anys 1960 ).

La seua indústria , basada des de temps immemorials en patents estrangeres, assumia uns ROYALTYS que eren PAGATS PER L'ESTAT ESPANYOL CENTRAL per mig de l'aportació tributària de grans i modestes províncies , infintamente MES POBRES que elles , sobretot, en la GENEROSA APORTACIÓ, sempre, del REGNE de VALENCIA , gran”pagarín” dels beneficiosos balafiaments que allí es muntaven les seues oligarquies AVARICIOSES.

Historicament es conegut que , des de fa més de TRES SEGLES, Espanya ha segut el MERCAT CAPTIU de l'AVARICIOSA CATALUNYA : quasi des de Felip V , els diputats catalans es desplaçaven a Madrid a NEGOCIAR els seus MONOPOLIS EXCLUSIUS per a tindre assegurats els seus bé REPLENES i rebentades bojaques .

A títul de testimoni-históric que confirma eixa AVARÍCIA INFINITA de la CASTA catalana va be recordar alguns paragrafs del famós articul “La LEPRA CATALANA”(El Pueblo. 13.06.1907) del nostre INTERNACIONAL Blasco Ibañez quan denunciava la voracitat insaciable de la burgesia barcelonina “enemiga de l'agricultura valenciana” :


(Completar en IMAGES :
Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - ESPAÑA, MERCADO CAUTIVO de CATALUÑA desde hace TRES SIGLOS