Obric este fil per a ficar tot lo que passe a partir de hui ademes de ficar els nostres comentaris.

Comence diguent a raïl dels comentaris fets per Mas, que aço no te ni peus ni cap.

De lo que han parlat sabrem lo que sabrem, de lo que anaven a parlar creiem que ho sabiem, pero de la llista que duya Mas de queixes,aço si que no me m'ho esperava. Ara resulta que volen anar-se'n en novembre i du una llista de continuitat com el braç de larga. No ho entenc, seguixen insultant la nostra inteligencia. I te la poca vergonya de dir que aço es un cas (lo de la consulta) pero en atres paraules que la vida seguix i seguix demanant con si aci no haguera passat res.

Mire voste, pare el carro que aci si que esta passant algo i eixe algo es que una comunitat autonoma espanyola s'alça en rebelio contra tot l'estat espanyol, i fins que voste no se n'abaixe del burro aci no es meneja res.

De moment vaig a deixar este comentari diguent que Mas ya ha provat la medicina que li tenen prepara en Madrit (cas Pujol i familia). Que mira si se pot ser mes c.... que diu que este es un cas particular. Puix pa ser un cas particular, o te molta altura este particular o molt poca el president de la generalitat catalana,per a prestar-se a actuar com a portaveu d'ells, d'esta familia que se creia intocable. Puix esta toca i ben toca en tota la llinea de flotacio.