Politica d´engany. Quan el PP derogue la AVL, oficialise el valencià de les NdP i nomene com a entitat reguladora de nostra llengua valenciana a la RACV (Seccio de llengua i lliteratura valencianes), a partir d´eixe moment podrem parlar del valencianisme del PP.

Bonig se propone impulsar de nuevo el valencianismo en el PPCV . Las Provincias