LA “SCOTTISH PESTA CERNUDA”.

La LEPRA CATALANA s'escampa per la desquincallada Europa . La fallida descohesio de la Unio Europea i la seua desestructurada genetica mal-governant esta facilitant este nou “FANTASMA que s´escampa per Europa” nomenat NAZI_ONALISME .

En els DINERS dels ESPANYOLS i animats per l'IMMOBILISME CÒMPLICE del Govern Central , els despotes FEUDALS CATALANS continuen contactant i ordint la seua trama internacional des de les seues TERMINALS INTERNACIONALS.cat ... i continuen reclutant addictes ( vore en :

TIMO-CIENTIFISME PANCA...?O CATEDRAS-JUAN-PALOMO?
Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - TIMO-CIENTIFISME PANCA...?O CATEDRAS-JUAN-PALOMO? )

Per a dinamitar Europa , eixos `dictatorzuelos´, DESPOTES de l'Antic Regim, han començat a actuar inclus en zones dominades per CLANS FEUDALS a on n´hi ha una població d'ignorants “proles orwellianos” que seguixen , com un gosset, al FANTASMA que els arrastra cap a l'abisme de l'ESCLAVISME TOTALITARI. Gens diferent d'Espanya.

(Completar en IMAGES (*) :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - SCOTLAND : LA LEPRA CATALANA SE ESCAMPA POR EUROPA...