CATALANISACIO ESCOLAR a canvi de COMUNISTISACIO DOCENT....

EL "PUFO" LLINGÜISTIC.cat ....

Alguns pareixen preocupats pel boom expansioniste del fenomeno `Podem´ al qual, els bastardejadors del llenguage, s'encaboten en nomenar “populisme” quan , en realitat, no es un atra cosa que el neoCOMUNISME del s. XXI , disfraçat de corderet en coleta ...

Els que coneixem la funebre trajectoria ideologica i metamorfosis sindicalisada dels centres docents espanyols ( primaria,secundaria i universitat ) des de l´elevacio `al tro´ del FELIPATO socialista en el ´82 , expliquem facilment la subita emergencia d'este explosiu neoCOMUNISME arnat, que rossega masses de “panolis útils”orwellians cap al abisme : els prometen conseguir el Paradís en este mon de la ma de l'estafador ideologic Pablillo per mig del robatori “als rics” ... Els nous SARS ROJOS de s. XXI .

Tota esta tropa de seguidors de “Pablemos”, i ell mateix, son el subproducte, manufacturat, eixit de les aules `okupades´ per un professorat comunistoide, gracies al engany de les OPOSICIONS RESTRINGIDES dels ´80 i ´90 ....

En el cas de la Comunitat Valenciana la cosa va ser (i es) inclus molt mes greu : tenim la desvergonyda confessio en els ´80 del “delinqüent defraudador”(paraules del fiscal Villarejos) Jordi Pujol sobre les seues estrategies invasores . El Molt desHonorable estava fent una conferencia a 200 universitaris en el Colege Major Monterols (Barcelona) i va fer esta reveladora confessió :

...“ D'atra banda – va puntualisar Jordi Pujol-varem triar com a opcio política la tactica de la UNITAT a tota costa , que, si be va permetre CATALANISAR el mon cultural de l'oposicio , tambe va conseguir a canvi una INFILTRACIÓ MARXISTA en la societat catalana ( i valenciana, i mallorquina ...) . Hui en dia , la situació ha canviat radicalment i, encara que la IDEOLOGIA MARXISTA (=comunista) encara se predica des d'algunes catedres , cada vegada te menys audiencia entre la joventut. El Partit Comunista ha passat de ser “el Partit” per excelencia a ser un partit minoritari que inclus actua a la defensiva “
.. (p.229 i ss.“Llengua Valenciana, una Llengua Suplantada”. Mª Teresa Puerto. Diputació de Valencia 2006) .

Des de l'arribada del PSOE en 1982, varem tindre el gran FRAU que , per mig de la tecnica del “entrisme-leninista”va facilitar la funcionarisación docent de la CASTA SINDICAL COMUNISTOIDE.cat ya que ells varen administrar :

(..completar en images , si voleu :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - CATALANIZACIÓN ESCOLAR a cambio de COMUNISTIZACION DOCENTE