Felicitar en Llengua Valenciana als cientifics que han fet possible este treball.
Ahir s'aplega al cometa i diuen que un so fa. L'han batejat - LA CANÇO DEL COMETA.


La canço del cometa
18-11-2014

Es un proyecte europeu
que s'ha fet realitat,
es de breçol la canço
que tenim que escoltar.
Aplegat en un moment
que europa esta rebolica,
si fem cas a esta canço
encontrariem la felicitat.
La dolçor d'esta canço
mos diu de lo que l'home es capaç,
aplegar a este cometa
en constancia i en treball.
Que tenim que mirar arrere
i vorem els atres lo llunt que estan,
¡ya tenim prou!
no n'hi ha que acaparar.
¿A qui beneficien les guerres?
a soles a uns quants,
¡aparta les armes
i rega els camps!
Eixos martirs sense veu
que son els chiquets explotats,
donem-los nostre amor
i que no siguen violats.
Els vells que mos rodegen
han deixat camins ben empedrats
no els apartem a un raco
puix tot mos heu han donat.
Cantem i ballem junts esta canço,
que del cel el seu so ve,
no faria un cami tant llarc
si no haguera un perque.

Escrit en Llengua Valenciana.