Moltes vegades hem escoltat de llavis del comunista “super star” Pablillo Esglesias la seua rendida admiracio pels genocides Lenin/Stalin i les seues clares intencions resumides en la frase : "El cel no es pren per consens, es pren per assalt...”. Són la mostreta del seu antidemocràtic/totalitari i sempre AMAGAT “programa polític” podemita.

El comunisme ROBOlucionari-leninista atufa a CADAVERINA, ressuscitat en la momia d'este Pablillo Iglesias que li profetisa a la chusma embovada “el fi dels temps per al Mal, la salvació dels pobrets, la mort de tota mort, l'eternitat del Bé, és a dir, el Cel en la Terra” (=TOT MENTIRA) .

El comunisme ROBOlucionari podemita aspira a convertir-se en la religió i la ciencia de la vendetta social: d'ahí l'ODI GUERRACIVILISTA que impregna tots els discursos del `coletas´ Pablillo, servil admirador d'aquell genocida-criminal , de nom Lenin, responsable junt a Stalin de més de 12 milions d'assassinats.

La història es repetix com a FARSA . I la comparsa de Podem es PURA FARSA en les seues receptes-fem de RUÏNA i MISÈRIA-cubanobolivariana ...

I qual és el seu DOGMA-doctrinal? . Pues... moltes afinitats en el CATALA:

En 1913, Lenin va escriure el "Decaleg" que presentava les accions tactiques per a “el seu assalt al poder”. Han passat cent anys d'aquella proclama i els “tsars Rojos” nos van deixar els seus mes de CENT MILIONS d'assassinats , producte dels cents i milers de fracassats experiments comunistes haguts pel mon-mundial . La seua desfeta espectacular va eixir a la llum en 1989 en la caiguda del “Mur de la Vergonya Socialista/Comunista” ... : un mapamundi de fosses comunes, camps de concentracio (gulags) d'extermini, un regim policial de terror , de delacio i de miseria.

L'experiment Podemita nos ha tret les momies dels seus sarcofags i, en elles, nos amenacen en ressuscitar al criminal Lenin i el seu famos DECALEG. Pobres dels qu´els creguen :

1. Corrompa a la joventut i done-li llibertat sexual.

2. Infiltre i despres controle tots els mijos de comunicació de masses

3. Dividisca a la poblacio en grups antagonics, incitant les discussions sobre assumptes socials.

4. Destruïsca la confiança del poble en els seus líders.

5. Parle sempre sobre “democràcia i estat de dret”, pero, en quant es presente l'oportunitat, assumisca el poder sense cap escrúpol.

6. Colabore en el buidament dels diners públics; desacredite la image del país, especialment en l'exterior i provoque el panic i el desassossec en la poblacio per mig de la inflacio.

7. Promoga vagues, encara que siguen ilegals, en les industries vitals del País.

8. Promoga disturbis i contribuïsca per a que les autoritats constituïdes no les reprimisquen.

9. Contribuïsca a destruir els valors morals, l'honestitat i la creença en les promeses dels governants. Els nostres parlamentaris infiltrats en els partits democratics han d'acusar als no comunistes, obligant-los, sota pena d'exposar-los al ridícul, a votar nomes lo que siga d'interés de la causa socialista.

10. Registre a tots aquells que posseïsquen armes de foc, per a siguen confiscades en el moment oportu, fent impossible qualsevol resistencia a la causa.

..........., les MOMIES leninistes han ressucitat en Cuba, Venezuela , China, ..

Les momies atufen a CADAVERINA. PODEMOS atufa a CADAVERINA . Cal retornar-les als seus SARCOFAGS .
(............. COMPLETAR en IMAGES : Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - PODEMOS..., CADAVERINA LENINISTA. )