Passejant per Internet, he arribat a un fòrum que de veritat m'ha donat bosseres, el fòrum d'Antiblavers.

¡Che! Quin oix, està farcit de mentires, insults, vexacions i pallassades de tot tipo, color i tamany de cara als valencianistes, als blavers, paraula que en eixe fòrum es diu en to despectiu, pero que yo i tots els valencianistes de be, ho tenim a molt d'orgull de ser-ho. ¡Yo soc BLAVER!

Pegant-li una miradeta per damunt, he vist un mensage que han escrit parlant de jovens del GAV i Joan Benet... ¡Fotre qué avorrits han d'estar en este fòrum per a escriure de persones que en ocasions no coneixen! I ademés, per a poder parlar d'alguna cosa han de recérrer a l'insult i a clavar-se en gent tranquila, pacífica, treballadora i en ganes de treballar de valent per sa terra valenciana.

Pero lo pijor de tot és que ho fan amagant-se darrere d'un teclat. Quan un home com cal que es vist pels peus, volr dir-li una cosa a un atre, li toca o li enviar un correu-e o es fica en contacte en eixa persona d'alguna manera i s'ho diu cara a cara... pero clar, he un "un home com cal", i m'oblidava que estic parlant del fòrum d'Antiblavers.

Ademés, "Antiblavers", el mateix nom emana odi, sobre tot els que utilisen els malnoms "Visca_el_Roder", i "Creixen_els_nans", quina vida més trista han de tindre per a escriure i fer lo que escriuen i fan. Ademés, ya que ells fiquen el nom dels demés tan obertament, que fiquen també els seus i no un malmon, ¿de qué tenen por?

Puix igual tene por de que se'ls denuncie com feu Cristina Seguí, (noticia en VLCNews de 2014, Cristina Seguí, de Vox, se enfrenta a las amenazas de un foro catalanista - Valencia News) o com més recentment ha fet atre jove valencià.

De veritat que entrar a llegir este fòrum és depriment en tots els sentits, qui estiga un oquet de baixó que no passe si no vol eixir en ganes d'aforcar-se, puix tot lo que emana este fòrum és a soles negativitat i odi.

De totes maneres, m'anava a registrar per a dir-los quatre coses davant de les seues berlandines, pero en anar a fer-ho, me trobat que primer apareix un text en el que en el seu primer punt diu;

"1-Sentit Comú.
Cal utilisar el sentit comú a l'hora de publicar. Per tant:
a) No es permetrà publicar indiscriminadament mensages en el sol fi d'aumentar el número de mensages.
b) No es permetrà publicar mensages sense sentit.
c) Mantingueu els fòrums lliures de correu fem. (Els diuen "d'SPAM", deixant molt clar que escriuen com escriuen, de pena")."

I en vore eixe primer punt i els mensages que fiquen en eixe fòrum, la veritat és que com ells mateixos es contradiuen i no fan lo que exigixen als demés en el primer punt d'eixe escrit, ya no té trellat que em done d'alta, puix no vaig a traure d'ell res de profit.

Pero des d'aci sí que els vullc dir a soles una coseta. Yo he anat en alguna ocasió a Mistium, (com també he anat al GAV, a Lo Rat Penat, a Cardona Vives, a l'Ateneu Republicà Blasco Ibàñez, a la RACV i a tantes i tantes associacions i entitats valencianes i valencianistes), i he parlat en Montserrat i puc assegurar que es catalana fins a les coradelles, pero no és catalanista, és més, es una dòna molt agradable i entranyable i digna de tot el respecte de món, i vosatros totalment indignes de dir o escriure el seu nom.

Pero hi ha unes atres persones que són valencianes pero catalanistes fins a les seues coradelles, ¡axiò sí que és una vergonya! Una verdadera vergonya per a Valéncia, per a Catalunya... i per a l'humanitat.

En fi amics... fins a l'atra... si cal.