he preguntat perque en wikipedia no esta el idioma valencia i man dit que aixo son asociacions que en el model de wikipedia fan la pag. uep en el seu idioma...
perque valenciafreedom demana el model de pag. de wiki i fa la wikipedia en valencia????