@jaume_hurtado

Sempre que parle de la AVLl i la normativa ortografica tinc por d´una cosa: Que els jovens estudiants que ixen de les escoles i instituts pensen que estem en contra del valencià, que som radicals, que som anti tot, i que estem cabrejats en el mon.

En efecte, es tal la propaganda en escoles, instituts i mijos de comunicacio, que han convençut als jovens i no tan jovens (yo tinc 39 anys i ho veig en amics meus) que els que defenem les Normes d´El Puig estem en contra del valencià.

Si estàs llegint-me i eres un valencianiste de soca i arrel, pensa que quan expreses el teu disgust, la teua rabia i impotencia, eixos jovens (i no tan jovens) poden pensar que eres un histeric, un exagerat, un radical, un "feixiste"... Per aixo, hem de cuidar moltissim les nostres paraules, les nostres expressions, qué diem, com ho diem i sobretot, pensa que el que t´està sentint porta 30 anys adoctrinat en les escoles. Li han convençut que la versio "catala" de l´orige de l´identitat valenciana es cientifica, moderna i cool.

Si estàs llegint esta reflexio, i eres de l´atre bando, te pareix que escric en faltes d´ortografia (perque no escric com mos ensenyaren en l´escola) o simplement passes del tema...primer GRACIES per llegir. Segon, per favor, continua llegint i investigant. Els valencianistes no escrivim en faltes d´ortografia. Escrivim en un atre sistema ortografic diferent i propi per al valencià: Escrivim utilisant les Normes d´El Puig, una normativa ortografica que naix a finals del segle XIX. En este articul antic de 2014 (puncha per a llegir) desenrolle el problema des d´una perspectiva historica.

La llengua valenciana es l´anima de l´identitat i la cultura valenciana. Es una ferramenta util per a comunicar-mos, i ademes, es la nostra i la mes important senya d´identitat. Els valencianistes, els que escrivim en Normes d´El Puig no volem perdre el nostre idioma ni la nostra identitat. Volem potenciar-lo i que es conega en tot el mon.

Pero no mos quedem ahi, igualment creguem que Valencia es una autonomia, organisat com a Regne mes de 12 segles, configurant una nacionalitat historica, pionera en el comerç, la banca, l´industria i l´agricultura en el nostre segle d´Or, i que liderà l´economia i la cultura europea no fa tan de temps. Per aixo, apostem per un major autogovern, per una recuperacio del Dret Civil, i les institucions valencianes, per crear un sistema fiscal just, que ademes siga gestionat des d´aci, pels propis valencians, sense dependre del Govern Central o unes atres autonomies. Evidement, entenem que s´han de millorar les infraestructures de transport per a conectar l´autonomia valenciana en Europa i el mon, i que la nostra industria ha de potenciar-se i protegir-se.

Valencia es el 11% del PIB espanyol, pero en canvi, no tenim ni poder de decisio politic, i ademes des de fora nos governen, i si me deixes que siga un poc directe,... nos mangonegen.

Els ultims 30 anys, els politics de Madrit i Catalunya han desmantellat el sistema bancari, el teixit empresarial valencià, i som una autonomia vista com el bressol de la corrupcio i l´inmoralitat. Ademes, des de fora mos diuen com hem de parlar i qué es lo que som o hem de ser. La AVLl (Academia Valenciana de la Llengua) es un instrument mes al servici de la despersonalisacio del poble valencià. En lloc de normativisar i normalisar l´us del valencià, el sucessius governs del PSOE i el PP (i ara Compromis) es dediquen a dir com no hem de parlar, i a convencer-mos que lo de fora es millor.

Som molts els que no estem conformes en el model llingüistic que s´utilisa en escoles, instituts, televisio publica i administracio. I com som molts, mos estigmatisen. Mos lleven referents culturals, i mos amaguen, ridiculisen i quan ya no saben que fer, mos insulten.

Pero, reflexionem tots junts, els de l´atre bando sobretot...En un model de llengua "catalanisant" que no es el del poble valencià...¿No vos doneu conte que la llengua va minvant i es parla menys decada a decada? ¿Que voleu que desaparega el valencià?

Hui, he desdejunat llegint una entrevista en Levante EMV en el Decà de la Real Academia de Cultura Valenciana. Si no ho saps, la Real Academia de Cultura Valenciana es junt al Institut d´Estudis Valencians, una entitat que cultiva i treballa per a normativisar l´ortografia valenciana, independent d´unes atres llengües romaniques.

Espere que el nou Decà Federico Martinez Roda envie un comunicat demà explicant que lo que recull Levante es imprecis, incorrecte, i una manipulacio mes.

A l´Establishment, a la casta, al poder, com li vullgues dir, els interessa aniquilar el valencianisme politic i cultural. Els intents per a desmantellar la RACV, i els referents politics i culturals valencians no son nous, escomençaren en els anys 90, quan un partit nacionaliste valencià, Unio Valenciana, era hegemonic en la provincia de Valencia, i superava a AP (PP) en numero de vots. Recorda, som el 11% del PIB. El Govern Central recapta vora 55.000 millons d'euros dels valencians cada any.

De fet, als que manen ara, els interessa que el nostre moviment politic i cultural siga amagat, ridiculisat, i que s´indentifique en un grup de folclorics anacronics. Mos amaguen, oculten i silencien si parlem d´economia, d´infraestructures, de solucions fiscals. Volen llevar-mos importancia. Seriem una alternativa real de govern, si tinguerem facilitats en els mijos de comunicacio. Pero igual, recorda: Els mijos de comunicacio son un negoci mes i un instrument al servici del poder. Tenim que crear els nostres canals propis de difusio, ningu mos va a regalar res.

La solucio als problemes llingüistics, culturals, i economics valencians es politica. Unicament en una força politica propia deixariem de ser els grans ningunejats d´Espanya. Per aixo crearem Som Valencians. Per a canviar esta situacio,...pero el cami va a ser dificil, llarc i dur: ¿Penses que els interessa que esta terra deixe de ser una colonia fiscal i cultural? ¿Els interessa que este poble desperte?

DESPERTEM