Ahir vaig escoltar la noticia de que a la página web de la Generalitat Valenciana li habien arreat una duplicació "página espill se diu" en el domini .cat, o siga aclarintmos, que si entrabes a la página oficial, te desviaben a la mateixa pero en l´apellido .cat que vol dir "catalana".
Inmediatament s´ha produit una protesta del organisme valenciá, que yo crec que es mes per el que diran que per les ganes de protestar.
Mes be m´imagine els orgasmes intelectuals, els tsunamis de baba, i els culs que´ls haurá fet coca cola a tota la chusma cagalanista que mos governa.
Hi ha que vore, els camins i les formes de atacs que estem patint i patirem, o siga que tenim que nyugarse be les espardenyes i combatir cada ú com puga, ya que colectivament que sería lo ideal, desgraciadament no podem per la falta de unió.
Un abraç i molta força.